Inscripció JAM 2015

Nom del grup*

Nom del responsable del grup* Telèfon de contacte*
Correu electrònic* Confirma Correu electrònic*

Noms i Cognoms dels components* Edat* Barri on vius* Població*
Nom dels 3 temes principals
que voleu presentar al Festival
*
Durada
del tema:
*

Myspace del grup (on escoltar alguns dels temes presentats)
A continuació, podeu adjuntar les lletres de les vostres cançons. (Opcional)

Heu participat anteriorment a l'Artescape? Quan? (Opcional)
Com valoreu la iniciativa (si ja la coneixieu)?

NORMATIVA I FILOSOFIA DEL FESTIVAL:
  1. El Festival Artescape promou activitats que fomenten la convivència entre les persones, per això estan pensades per a un públic general (joves, famílies, gent gran amb nets, etc)
  2. Volem que els continguts de les activitats potenciïn actituds cíviques i de respecte entre sexes, respecte a la diferència ètnica o cultural, respecte entre gent de diferents edats, respecte per l’espai públic, etc. Per això, les lletres dels temes musicals dels grups de Hip Hop que participen han d’adequar-se a aquest objectiu.
  3. Volem que el festival sigui una eina de treball amb i per a les persones, amb especial interès pels joves i per grups en risc social o marginalitat.
  4. Fomentem el voluntariat en l’organització del festival, per això acollim les postres propostes.
  5. Les activitats al carrer són gratuïtes.
  6. Treballem en xarxa amb agents cívics: associacions, equipaments, institucions públiques i ciutadans.
Comprenc i Accepto les condicions del Festival